TARIEVEN

Info

De kosten voor het beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De mogelijkheid bestaat om voor deze kosten bijzondere bijstand aan te vragen. Het recht op bijzondere bijstand is inkomensafhankelijk. Bijstand & Bewind toetst of u hiervoor in aanmerking komt en regelt de aanvraag.

Tarieven Bijstand & Bewind 2019:
Alleenstaande Gehuwden / samenwonenden
Excl. btw Incl. 21% btw Excl. btw Incl. 21% btw
Intake € 533,00 € 644,93 € 639,00 € 773,19
Maandsalaris bewind €   94,33 € 114,14 € 113,17 € 136,94
Maandsalaris schuldenbewind* € 122,00 € 147,62 € 146,42 € 177,17
Beheer PGB € 499,00 € 603,79 € 499,00 € 603,79
Verkoop of ontruiming woning € 333,00 € 402,93 € 333,00 € 402,93
Eindafrekening € 200,00 € 242,00 € 240,00 € 290,40
  • In het geval een van een bewind waarin sprake is van problematische schulden geldt een hoger tarief. Dit tarief geldt totdat er geen problematische schulden meer zijn, bijvoorbeeld totdat een WSNP traject succesvol is afgerond.
  • Het genoemde tarief in geval van een schuldenbewind en gehuwden/samenwonenden geldt wanneer beiden partners problematische schulden hebben. Wanneer slechts één van de partners schulden heeft bedraagt het tarief € 129,83 excl. btw / € 157,09 incl. btw per maand.

Niet alle werkzaamheden van de bewindvoerder zijn inbegrepen in deze tarieven. Indien wij genoodzaakt zijn om zelf werkzaamheden te verrichten die hier niet zijn inbegrepen dan brengen wij daarvoor een uurtarief in rekening. Ook het uurtarief is vastgesteld en bedraagt in 2019 € € 64,90 excl. btw en € 78,53 incl. 21% btw. Dit wordt voor zover mogelijk vooraf met u besproken. Wij vragen de kantonrechter in ieder geval om toestemming alvorens wij deze kosten in rekening brengen. Meer informatie hierover staat in onze spelregels.

De kosten die de betrokkene ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn eigen rekening. Dit geldt ook voor de kosten in verband met de beheerrekening (en eventueel een leefgeldrekening) die wij moeten openen.