TARIEVEN

Tarieven

De kosten voor het beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De mogelijkheid bestaat om voor deze kosten bijzondere bijstand aan te vragen. Het recht op bijzondere bijstand is inkomensafhankelijk. Bijstand & Bewind toetst of u hiervoor in aanmerking komt en regelt de aanvraag.

Tarieven Bijstand & Bewind 2024:
Alleenstaande Gehuwden / samenwonenden
Excl. btw Incl. 21% btw Excl. btw Incl. 21% btw
Intake € 621,00 € 751,41 € 745,00 € 901,45
Maandsalaris bewind € 110,00 € 133,10 € 131,83 € 159,52
Maandsalaris schuldenbewind* € 142,25 € 172,12 € 170,67 € 206,51
Beheer PGB € 582,00 € 704,22 € 582,00 € 704,22
Verkoop of ontruiming woning € 388,00 € 469,48 € 388,00 € 469,48
Eindafrekening € 233,00 € 281,93 € 280,00 € 338,80
  • Wanneer sprake is van problematische schulden geldt een hoger tarief. Dit tarief geldt totdat er geen problematische schulden meer zijn, bijvoorbeeld totdat een WSNP traject succesvol is afgerond.
  • Het genoemde tarief in geval van een schuldenbewind en gehuwden/samenwonenden geldt wanneer beiden partners problematische schulden hebben. Wanneer slechts één van de partners schulden heeft bedraagt het tarief € 151,33 excl. btw / € 183,11 incl. btw per maand

Indien het onder bewind staande vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter
de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

In beginsel zijn alle werkzaamheden van de bewindvoerder inbegrepen in deze tarieven. Indien wij genoodzaakt zijn om zelf werkzaamheden te verrichten die hier niet zijn inbegrepen dan brengen wij daarvoor een uurtarief in rekening. Ook het uurtarief is vastgesteld en bedraagt € 77,60 excl. btw en € 93,90 incl. 21% btw. Dit wordt voor zover mogelijk vooraf met u besproken. Wij vragen de kantonrechter altijd om toestemming voordat wij deze kosten in rekening brengen.