KOSTELOOS KENNISMAKINGSGESPREK

Hoe

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter.

De procedure voor beschermingsbewind is laagdrempelig. Een advocaat is niet vereist. Wel wordt € 86 griffiegeld in rekening gebracht voor de aanvraag. De formulieren benodigd voor de aanvraag vindt u hier.

De aanvraag kan worden ingediend door de betrokkene zelf, de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, de familie, de voogd, curator of mentor en de officier van justitie. Het verzoek kan ook worden ingediend door een verzorgende of begeleidende instelling of door het college van burgermeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene. In deze laatste gevallen dient wel gemotiveerd te worden waarom de eerder genoemde personen het verzoek niet hebben gedaan. Bij de aanvraag kan een voorkeur voor een bewindvoerder worden uitgesproken. De rechter zal de voorkeur van de betrokkene in beginsel ook volgen.

Indien u overweegt te kiezen voor een bewindvoerder van Bijstand & Bewind kunt u contact met ons opnemen voor een kosteloos kennismakingsgesprek. De consequenties van de maatregel worden dan nog eens rustig besproken. Wij helpen u bij de beoordeling of bewind wel een passende en gewenste maatregel is. Indien u besluit de aanvraag door te zetten kunnen wij begeleiden bij de aanvraag en meegaan naar de rechter.

De kosten die we voor onze werkzaamheden in rekening mogen brengen zijn vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Wij bekijken of de betrokkene in verband met deze kosten voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. Indien dit het geval is vragen wij het aan. Dit geldt ook voor de verschuldigde griffierechten. Onze tarieven staan hier.